İçeriğe atla Alt bilgiye atla

Laboratuvarlar

Animalia Biyoçeşitlilik Laboratuvarı

Animalia alemi, tüm hayvanları içeren taksonomik bir üst kategoridir ve bu bağlamdaki biyoçeşitlilik, bu alemdeki yaşam çeşitliliğini ifade eder. Hayvan biyoçeşitliliği tür çeşitliliğini, tür içindeki genetik çeşitliliği ve hayvanların yaşadığı ekosistem ve habitat çeşitliliğini kapsar. ABBM bünyesinde işlev sürdüren Animalia Biyoçeşitlilik Laboratuvarı taksonomi temelli araştırmalara odaklanmıştır. Sahip olduğu optik kapasite (streo mikroskoplar, upright mikroskoplar) ile bilimsel koleksiyonlar üzerinden faunistik, sistematik ve morfolojik araştırmaların yürütülmesinde, Anadolu biyocoğrafyasında yaşayan türlerin tespitinde, ekolojik ve ekonomik yönden önemli olan türler ve bunların yaşadıkları habitatlar, koruma stratejileri yönünde taksonomik kapasite arttırımında öncü rol oynamaktadır.

Plantae Biyoçeşitlilik Laboratuvarı

Bitki biyoçeşitliliği Plantae alemindeki bitki yaşamının çeşitliliğini ifade eder. Bu, alglerden ve yosunlardan eğrelti otlarına, açık tohumlulara ve kapalı tohumlulara (çiçekli bitkiler) kadar her türlü bitkiyi içerir. ABBM bünyesinde işlev sürdüren Plantae Biyoçeşitlilik Laboratuvarı taksonomi temelli araştırmalara odaklanmıştır. Sahip olduğu optik kapasite (streo mikroskoplar, upright mikroskoplar) ile herbaryumlar üzerinden floristik ve sistematik araştırmaların yürütülmesinde, Anadolu biyocoğrafyasında yaşayan bitki türlerin tespitinde, ekolojik ve ekonomik yönden önemli olan türler ve bunların yaşadıkları habitatlar, koruma stratejileri yönünde taksonomik kapasite arttırımında öncü rol oynamaktadır.

Taksonomi & Moleküler Sistematik Laboratuvarı

Taksonomi ve Moleküler Sistematik Laboratuvarı aşağıdaki faaliyetlerde bulunacaktır:
1. Türlerin Belirlenmesi: Yeni ve mevcut türlerin tanımlanması ve sınıflandırılması için hem geleneksel hem de moleküler yöntemlerin kullanılması,
2. Filogenetik Analiz: Farklı organizmalar arasındaki evrimsel ilişkileri anlamak için filogenetik ağaçların oluşturulması,
3. DNA Sıralaması: Genetik materyali sıralamak ve analiz etmek için moleküler tekniklerin kullanılması, genetik çeşitliliğe ve evrimsel kalıplara ilişkin içgörü sağlanması,
4. Sistematik Çalışmalar: Yeni moleküler kanıtlara dayalı olarak mevcut taksonların revizyonu da dahil olmak üzere organizmaların sınıflandırılması ve ilişkilerinin araştırılması,
5. Biyoçeşitlilik Araştırması: Özellikle farklı türlerin birbiriyle nasıl ilişkili olduğu ve zaman içinde nasıl geliştikleri açısından biyoçeşitlilik anlayışımıza katkıda bulunmak,
6. Koruma Biyolojisi: Korunacak türlerin tanımlanması ve önceliklendirilmesi yoluyla koruma çabalarına katkıda bulunmak için taksonomik ve moleküler bilginin uygulanması,

Optik ekipmanlar: Zeiss SteREO Disvovery V20, Zeiss Axio Imager A2, Zeiss Stemi 508
Laboratuvar ekipmanları: PCR, Thermal Cycler, Fluorometer, Elektroforez, Santrifuj, Mikro santrifüj, Analog Vortex, Blok ısıtıcı, Pipet seti

Dijital Görüntüleme Laboratuvar Ünitesi

Doğa bilimleri koleksiyonlarının geleceği için bilimsel biyolojik örneğe “voucher specimen” dayalı veri depolama ve yönetimi ile ilgili uygulamalar yüksek çözünürlüklü dijital görüntüleme teknolojileri, en uygun yazılımlar ve optik ekipmanlar kullanılarak elde edilecek dijital veriler taksonomi alanında bilgilerin hızlıca değişimini ve biyoçeşitliliğin korunmasında daha etkin stratejiler geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
ABBM bünyesindeki Dijital Görüntüleme Laboratuvar Ünitesinde özellikle böcek, akar ve diğer Arthropoda türleri üzerinde taksonomik ve morfolojik araştırmalarda kullanılmak üzere tesis edilmiş modern dijital görüntüleme ekipmaları (Leica Z16 APO Macroskop, Zeiss Axicam 712, Canon 6D DSLR kameralar, Canon macro lensler, Kaiser Copy Stand) yer almaktadır. Ekipmanlarla birlikte EOS Utility, Helicon Focus, Adobe Photoshop ve diğer bazı yazılımların kullanılanılmasıyla elde edilen dijital fotoğraflar bilimsel çalışmalar, tezler ve yayınların niteliğini arttırmada katkılar sunmaktadır.

En yukarı git