İçeriğe atla Alt bilgiye atla

Faaliyet Alanları

Biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı içim tarım, orman, gıda, veterinerlik, su ürünleri, eczacılık ve tıp açısından ekonomik öneme sahip olan türleri öncelikli olarak ele alarak, bunların taksonomik teşhisi ve araştırılmasına katkı sağlamak.

Nesli tehlikede olan, endemik ve nadir türlerin belirlenmesi ve bunların koruma statüleri ile ilgili araştırmalar yürütmek, bilimsel yayın yapmak, toplumu bilinçlendirmek ve ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yapmak.

Ekonomik ve ekolojik yönden önemli olan polinatör, biyolojik mücadele etmeni ve biyoindikatör grupları taksonomik açıdan öncelikli olarak ele almak, bu alandaki uygulamalı bilimlere katkı sağlamak.

İstilacı türler hakkında bilgi oluşturmak, taksonomik teşhis işlemlerinin hızlandırılmasında uluslararası biyoçeşitlilik birimleriyle koordinasyon sağlamak.

Ulusal biyoçeşitlilik koleksiyonunun oluşmasında bölgesel düzeyde katkı sağlamak için doğa inceleme ve araştırmaları yürütmek, bilimsel materyal ve veri toplamak, bu konularda ulusal ve uluslararası katılımlı projeler yürütmek.

Ülkemizde bulunan doğa koruma alanları ve Milli Parklara ait tür çeşitliliğinin tespit edilmesinde taksonomik kapasite anlamında altyapı hizmeti sunmak ve bu tip çalışmalara paydaş olmak.

Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi’nin sahip olduğu zengin bilimsel koleksiyonlar laboratuvarlar sayesinde Türkiye biyoçeşitliliğine ait türlerin genetik yönden de araştırılmasına katkı sağlamak.

Bilimsel koleksiyonlar üzerinden kanıt örneğe dayalı veri tabanı oluşturmak ulusal ve uluslararası organizasyonlarla networkler oluşturmak.

Taksonomik kapasite artırımı için uluslararası tanınırlığı olan üniversite, enstitü ve doğa tarihi müzeleri ile ortak araştırma, eğitim ve bilimsel yayın faaliyetleri yürütmek.

Başta Atatürk Üniversitesi ve bölge üniversiteleri olmak üzere lisansüstü öğrencilerinin eğitimi ve tez çalışmaları için altyapı desteği sunmak.

En yukarı git