İçeriğe atla Alt bilgiye atla

Misyon ve Hedefler

Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”, Ulusal Biyoçeşitlilik Hedefleri ve “Yeşil Mutabakat” hedefleri doğrultusunda biyoçeşitliliğin, ekosistemlerin ve nesli tehlikede olan türlerin korunması için acil eyleme geçilmesi gerekliliği misyonlarını gerçekleştirmek için bölgesel ve ülkesel düzeyde taksonomik açıdan bilimsel katkı sağlamak,

Türkiye’nin biyoçeşitlilik unsurları olan türlerin tespiti, taksonomik teşhisi, korunması, tanıtımı ve sürdürülebilirliği konularında ulusal ve uluslararası bilim insanları ile ortaklaşa araştırmalar yürütmek,

Türkiye’nin ulusal biyoçeşitlilik koleksiyonunun oluşturulması, tasnifi, taksonomik teşhisi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bilimsel koleksiyonların geliştirilmesine bölgesel düzeyde katkı sağlamak,

Tür teşhisinde taksonomik kapasite yetersizliğinin aşılması için stratejiler geliştirmek, taksonomist niteliği taşıyan bilim insanı yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde taksonomistlerle işbirliği oluşturmak,

Biyoçeşitlilik konusunda bilimin toplumla buluşmasını sağlayarak, genç araştırmacılara doğayı ve canlıları tanıma, sevme, keşfetme ve korumaya yönelik eğitim ve sosyal oluşumları organize etmek,

En yukarı git